dinsdag 27 maart 2012

Mondriaanbankjes tuinen CasPoMor flats?

Tijdens de verkenning van de wereld om je heen doe je soms zo je ideeën op. Deze bank kwamen we tegen welke mogelijke qua vorm en kunst prima zou passen tussen de flats bij de CasPoMor tuinen. Deze gebieden zien er niet uit en de woningcorporatie Lefier en de gemeente Groningen zouden de handen inéén moeten slaan deze gebieden te ontwikkelen, passen in het centrum van onze mooie wijk.

Ziet u alle ouderen al gezellig met elkaar zitten en genieten van de mooie bloemen? of blijft het een sobere niet gezellige omgeving?

De Mondriaanbank staat in Domburg in Zeeland.
De Mondriaanbank (1989) verbindt heden met verleden. De inheemse godign Nehalennia, vaak afgebeeld met een hond aan haar voeten en een schaal appels op haar schoot, was in de Romeinse tijd vermoedelijk een beschermgodin voor scheepvaart en handel.
Zij zit op een door kunstenaar Guido Metsers (1940) in Mondriaan-stijl uitgevoerde bank en geeft zo vorm aan het oude gebruik van de 'klapbank' waar het nieuws van de dag als door een volksgericht werd besproken.

vrijdag 23 maart 2012

Verkeersproblemen door grote voertuigen Algollaan

Bewoners en bezoekers en diensten als Milieudienst Groningen en onderhoudsdiensten ondervinden grote problemen met de grote geparkeerde voertuigen aan de Algollaan in de wijk Paddepoel zoals de dagelijkse bus en met regelmaat de schaftketens. Het zijn obstakels die het zicht dusdanig belemmeren bij het in- en uitrijden van de parkeerplaatsen en zoals op de afbeelding te zien is staat de bus dusdanig geparkeerd dat grotere voertuigen, waaronder de dagelijkse rit van de milieudienst, amber kunnen manoeuvreren richting Caspomorflat voor het halen van het vuil. Komende van de Caspomorflat tevens een vervelend obstakel alvorens de bocht te nemen, immers het is bijna niet waar te nemen welk verkeer nadert. Zij vragen om een wacht- en parkeerverbod aan weerszijden van de straat om zo van alle problemen verlost te zijn. Zij maken zich terecht grote zorgen als zich een calamiteit voordoet in een complex met een grote concentratie aan bewoners. Een ongewenste situatie die om een oplossing vraagt.

De redactie zal dit artikel mailen naar de buurtagent voor advies en raad in deze. Later meer.

donderdag 22 maart 2012

Heeft Lefier wel oog voor de woonomgeving?


Tussen de CasPoMor flats treffen we , zoals op de afbeeldingen is te zien, groenvoorzieningen aan met vervallen speelattributen en materialen die er niet uit zien. Terreinen die uitermate geschikt zijn voor vier generaties Stads tuinieren in het kader  van “eetbare stad” bijvoorbeeld.. Een vervallen omgeving in het centrum van de wijk is wel het laatste wat gewenst is.  Zowel binnen de woningcorporatie als de gemeente Groningen zijn vast mensen met kennis aanwezig om voor deze gebieden plannen te ontwikkelen waarbij bewoners nadrukkelijk bij betrokken worden zodat enerzijds de burgerparticipatie een kans krijgt en de woningcorportie laat zien haar omgeving voor  de bewoners belangrijk te vinden. 
We weten dat op de achtergrond ook met wijkvertegenwoordigers is gesproken echter tot op heden zonder resultaat. Wij leven nu en niet straks laten de bewoners ons weten.

Tijd voor aanpassingen  in onze mooie wijk Paddepoel. Paddepoelers maken de wijk. Zij die voorwaarde scheppend zijn ook?

woensdag 21 maart 2012

Zeven jaar wachten - Gezellig met Lefier?


In de CasPoMor flats is het  gezellig en leuk wonen  volgens woningcorporatie  Lefier.  De praktijk is echter anders.  Zeven jaar hebben de bewoners  door bemiddeling van de bewonerscommissie gestreden  de tochtproblemen van de flats op te willen lossen.  En zo als het nu lijk is, is na onderzoek, mogelijk een passende oplossing gevonden. Zeven jaren hebben geleid tot vele telefoontjes, discussies, verontwaardiging en grote ergernissen.  Plezierig wonen? Het niet adequaat oplossen van de problemen  heeft de energiemeter onnodig doen oplopen wat de woningcorporatie aan te rekenen is, zeker in een tijd waarin duurzaamheid hoog op de agenda staat. Zeven jaar zijn de bewoners in het ongewisse gelaten. Eindelijk is er nu een principe akkoord dat bewoners gecompenseerd gaan worden in de energiekosten middels een eenmalige bijdrage. En u raad het al, nog geen overeenstemming. Zal dit ook zeven jaar gaan duren?

Deze woningcorporatie doet er goed aan niet op alle fronten problemen te veroorzaken maar haar bewoners eens serieus te nemen . Leg een compensatie voorstel op tafel  die niet tot discussie zal leiden zodat bewoners inderdaad gezellig en plezierig kunnen wonen.  De flats, die inmiddels ruim dertig jaar oud zijn, hebben zich qua exploitatie al lang terug verdiend en modernisering heeft nauwelijks plaatsgevonden. 
Wonen met karakter zou ook kunnen zijn  Laat Wonen Toon Karakter!

dinsdag 20 maart 2012

Polluxstraat zonder verlichting

groningen-paddepoel-polluxstraat

  Na nu blijkt kampt de Polluxstraat ook met straatverlichings problemen. Hier is melding van gemaakt maar de bewoners zijn ook hier in het ongewisse. Eén dag, een week, weken of hoe lang is de vraag hebben we geen straatverlichting. Weer blijkt dat de black box om de hoek komt kijken. We weten niets over de stand van zaken.
De gemeenteambtenaar laat ons weten de melding te hebben ontvangen. En er wordt aangewerkt is de informatie waar we het mee moeten doen. Niet dat we dit de gemeenteambtenaar kwalijk nemen, zeker niet. Tijd dat het management zich beraad hoe de meldingen terug te koppelen aan haar burgers. Ook hier komt de kwestie veiligheidsgevoel naar boven en des te kwalijker dat hier niet adequaat op gehandeld wordt, zeker in een omgeving met zoveel ouderen.

Haken en breien voor Pasen


Onder genot van een bakkie leut wordt vandaag weer driftig gehaakt en gebreid. Veelal in het teken van Pasen. Zo ook de paasnetjes zoals op de afbeelding te zien is.  Fijn dat de ouderen elkaar steeds weer weten te vinden om met elkaar activiteiten te ontplooien en men zich zeker niet eenzaam hoeft te voelen.  Het leven maak je met elkaar. Succes vandaag en we vernemen graag het resultaat.