woensdag 21 maart 2012

Zeven jaar wachten - Gezellig met Lefier?


In de CasPoMor flats is het  gezellig en leuk wonen  volgens woningcorporatie  Lefier.  De praktijk is echter anders.  Zeven jaar hebben de bewoners  door bemiddeling van de bewonerscommissie gestreden  de tochtproblemen van de flats op te willen lossen.  En zo als het nu lijk is, is na onderzoek, mogelijk een passende oplossing gevonden. Zeven jaren hebben geleid tot vele telefoontjes, discussies, verontwaardiging en grote ergernissen.  Plezierig wonen? Het niet adequaat oplossen van de problemen  heeft de energiemeter onnodig doen oplopen wat de woningcorporatie aan te rekenen is, zeker in een tijd waarin duurzaamheid hoog op de agenda staat. Zeven jaar zijn de bewoners in het ongewisse gelaten. Eindelijk is er nu een principe akkoord dat bewoners gecompenseerd gaan worden in de energiekosten middels een eenmalige bijdrage. En u raad het al, nog geen overeenstemming. Zal dit ook zeven jaar gaan duren?

Deze woningcorporatie doet er goed aan niet op alle fronten problemen te veroorzaken maar haar bewoners eens serieus te nemen . Leg een compensatie voorstel op tafel  die niet tot discussie zal leiden zodat bewoners inderdaad gezellig en plezierig kunnen wonen.  De flats, die inmiddels ruim dertig jaar oud zijn, hebben zich qua exploitatie al lang terug verdiend en modernisering heeft nauwelijks plaatsgevonden. 
Wonen met karakter zou ook kunnen zijn  Laat Wonen Toon Karakter!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten