dinsdag 31 juli 2012

Prachtige natuurgebieden in de achtertuin van Groningen

Vlakbij de stad Groningen vind je prachtige natuurgebieden. Dat je al na tien minuten fietsen in een natuurgebied kunt zijn, weet lang niet iedereen. Televisieserie De Achtertuin van Groningen brengt daar verandering in. In vijf afleveringen ontdekt Marloes samen met boswachter Bart de natuur rondom de stad en dat is allesbehalve saai. Laat je ook verrassen door de veelzijdigheid van de Groningse natuur!

Alles bekijken? klik hier

Hoe zit het met de AOW leeftijd

De pensioenleeftijd gaat met ingang van 2013 omhoog. In 2013, 2014 en 2015 steeds met een maand. In 2016, 2017, 2018 met twee maanden en vanaf 2019 met drie maanden per jaar. In 2019 is de AOW-leeftijd dus 66 jaar. Vanaf 2023 kunnen werknemers pas op 67-jarige leeftijd met pensioen. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Op de ABVAKABO site veel informatie.

Bericht van de wijkconsulent Lefier - 1

En dan moet je een stukje schrijven voor het laatste CasPoMor-bulletin. Best lastig om te bedenken wat daar juist in moet staan. De trouwe lezers zullen het blad erg gaan missen. Drie tot vier keer per jaar kreeg men het blad dat op het lijf geschreven was. Het ging over onderwerpen variërend van het wonen in de flat,de acties van de commissie, nieuws van Lefier, naar gedichten over het ouder worden, gezondheidszaken en de veranderende maatschappij.

Ook ik las het blad vaak uitgebreid. De teksten over Lefier, maar ook de rest. Zo kreeg ik een goed beeld van wat er leeft onder de toch wat oudere bewoners. In vond de berichtgeving over Lefier niet altijd prettig en terecht. Daar hadden we dan wel eens pittige discussies over, maar we kwamen er altijd weer uit. Want over één ding waren we het eens: de inhoud van de tekst moest kloppen, zodat bewoners weten hoe het zit. Ook moest het onze samenwerking niet in de weg staan.

In die tijd heb ik ook gemerkt hoeveel bloed,

maandag 30 juli 2012

Nieuws van de voorzitter

Na intensief overleg hebben wij om een aantal redenen moeten besluiten om te stoppen met de uitgave van ons galerijbulletin. Wooncorporatie Lefier hebben wij hier inmiddels van op de hoogte gesteld. U zult begrijpen dat dit voor ons geen gemakkelijke beslissing is geweest, immers, na zeventien jaar met veel overgave en met veel plezier het blad te hebben uitgeven gaat een dergelijke beslissing je niet "niet in de kouwe kleren" zitten. Helaas, de gezondheid van onze secretaris heeft hierbij een grote rol gespeeld maar ook het financiële gedeelte speelde hierbij een grote rol. De kosten speelden niet op tegen de baten.

Zonder op enigerlei wijze onze andere commissieleden iets te kort te willen doen kan ik stellen dat onze secretaris Jan Stäbler het CasPoMor-bulletin altijd in zijn ééntje heeft samengesteld waarbij zijn vrouw Henny hem bij de lay-out tot in details ondersteunde. De taakverdeling in onze commissie was prima. Ieder had zijn eigen taak en het werd altijd met veel animo uitgevoerd.

In principe hebben wij afgesproken dat wij het derde nummer van ons galerijbulletin van 2012 in 2013 gratis zullen uitgeven ter compensatie van onze adverterders.
De overige belangen zullen wij normaal blijven behartigen voor u als onze bewoner t.o.v. Lefier. We zullen de hoop uit spreken dat onze secretaris nog lang in ons midden mag blijven.

Leida Mouw

Vroeger - Lange dagen en handenvol werkDit reclameaffiche van het Groningse bedrijf Gebroeders Catz uit 1900 beloofde de klanten glans van het koperwerk maar roept tegelijker tijd een herinnering bij vele ouderen op.  De tijden van weleer en wie het koper moest poetsen werd direct duidelijk, de dienstbodes.

Vanaf je veertiende gingen meisjes van de arbeidersgezinnen ‘in betrekking’ op de boerderij of bij welgestelden. Ze maakten lange dagen en het werk was zwaar.  Een dagelijkse cyclus met  ’s morgens de kolenkachels legen en opnieuw opstoken.  De bedden afhalen, de lakens en dekens kloppen, de kamers schonen en stoffen, de waskommen reinigen en de lampetkannen weer bijvullen.

Op vaste dagen werden de meubels geboend en de tapijten geklopt en  op de andere momenten moest het vele koper worden gepoetst van traproeden tot het naamplaatje aan de voordeur. Dan niet te vergeten en dweilen van de keuken en de gangen en het boenen van het zeil. Het gewone keukenwerk en dan op maandagen de grote was met wasbord en mangel wat vervolgens weer moest gestreken.

zondag 29 juli 2012

Belastingdienst waarschuwt voor valse e-mails


De Belastingdienst en DigiD waarschuwen voor valse e-mails. De afzender van de e-mails doet zich voor als de Belastingdienst. Heeft u een valse e-mail ontvangen? Stuur deze dan door naar info@digid.nl. Verwijder de e-mail daarna meteen en klik niet op de links.

In de e-mails staat dat u een belastingteruggave kunt krijgen. Vervolgens wordt u gevraagd om op een link met het DigiD logo te klikken. Deze link komt niet uit op de echte DigiD website, maar op een valse internetsite waar wordt gevraagd naar uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord.
Indien u toch op de link in de e-mail heeft geklikt en uw DigiD heeft ingevoerd op deze valse internetsite, dan moet u uw DigiD opheffen en een nieuwe DigiD aanvragen via www.digid.nl. Neem ook contact op met de DigiD helpdesk.
Op https://www.digid.nl/veiligheid/ leest u waaraan u de echte DigiD site kunt herkennen.

(bron: rijksoverheid)

Nieuws van de huismeester

De bewoners van de Morgensterflat hebben afgelopen weken de metamorfose van de corridors mogen beleven, het is een visitekaartje van de flat. De rode beglazing springt er oogluikend uit, terwijl de kunststof kozijnen en deuren ook niet misstaan. Ik heb van de bewoners alleen maar complimenten mogen ontvangen en voor de boys van Kumy, die hun vak perfect verstaan. Intussen hebben de schilders van van der Geest de plafons en hekwerken op de balkons opgefrist. In augustus worden alle galerijen weer door schoonmaakbedrijf Bakker met een hogedrukspuit gereinigd. Der schilders zijn inmiddels verhuisd naar de Castorflat om deze balkons ook een verfrissend aanzien te geven. De firma Adema (vloeren) is nog steeds drukdoende om de hardnekkige lekkages op te lossen. En dan niet te vergeten de jongens van Persoon, die bijna deur aan deur alle tochtstrippen vervangen. Ook hier absoluut geen wanklank van de bewoners.

zaterdag 28 juli 2012

CasPoMor huiskamer daar zit muziek in


De Groninger wijk Paddepoel kent sinds 2010 als een van de weinige steden in Nederland een actief huiskamerproject. Nee, zonnebaden is er niet meer bij dat is geweest. Wij doen andere dingen. Letten als bewoners op elkaar en zijn er voor elkaar. Eenzaamheid voorkomen. Velen zijn alleen, hulpbehoevend of krijgen vrijwel geen bezoek. Het  huiskamerproject is niet meer weg te denken al moet je altijd maar weer aantonen de nut en noodzaak om in aanmerking te komen voor een klein beetje subsidie.Af en toe komen we even langs en is er inmiddels al veel over gepubliceerd. Vanmorgen op één van de warmste dagen van het jaar, een muzikale morgen met het duo De Helianro's. Een gezellige en zeer geslaagde ochtend wat we op een filmpje hebben vastgelegd.

Alle vrijwilligers wensen u een fijne Zomertijd verder en graag tot ziens in de huiskamer.


Nieuwtjes CasPoMor huiskamer

Het gaat goed met het huiskamerproject voor de bewoners van de CasPoMor.  Steeds meer bewoners weten ons te vinden. Allerlei activiteiten zoals een paar keer per week computerles. Op de Dinsdag het handwerkclubje, ook wel brei clubje genoemd, waar gehaakt en gepunnikt wordt. Er worden mooie dingen gemaakt voor een braderie op een nader te bepalen datum en allemaal voor het Goede Doel! dinsdag's middags  is er sjoelen en klaverjassen. Bij het klaverjassen is nog ruimte voor nieuwe mensen om aan te schuiven. De koffiemorgen is op de woensdagmorgen, oude herinneringen ophalen van vroeger, even zingen met elkaar kortom van allerlei. De donderdag is voor de creatieve bewoners van de flats, 3-D kaarten en dat is een groot succes. Kortom, volop activiteiten in de huiskamer waar alle bewoners van harte welkom zijn.

Caspomor kent andere kunst

Weer een wandkleed van Maartje Krooshof die met trots getoond wordt door de huismeester van de CasPoMor flats Machiel Abbring. Even de nodige voorbereiding treffen. Er zijn al diverse wandkleden opgehangen en deze komt op de zevende verdieping van de Morgensterflat laan Machiel ons weten. De Morgensterflat heeft de afgelopen weken de metamorfose van de corridors mogen beleven en  deze wandversiering zal zeker niet misstaan.

dinsdag 24 juli 2012

CasPoMor in Floriade sfeer


De kandidaatstelling van de gemeente Groningen voor de Floriade inspireert menige Paddepoeler. Soms kom je ze tegen op een fleurijke fiets etc. Stel je eens voor dat alle balkons van de drie flats, waarvan inmiddels al velen, met ons klein tuintje zijn opgefleurd. Een bloemrijk gezicht. Prachtig is het niet alleen met bloemen. De zonneschermen zijn zeker een kiekje waard.zaterdag 21 juli 2012

Buskorting voor jong en oud blijft bestaan


Jongeren met een busabonnement en 65-plussers in Groningen en Drenthe houden hun korting op de bus, dat is het tarief van de voormalige roze strippenkaart. Dat heeft het OV-bureau Groningen Drenthe besloten.

Seniorenkrant hadden het OV-bureau een pittige brief gestuurd toen bekend werd dat ze de ouderenkorting wilden afschaffen omdat de ouderen het zo goed zouden hebben. In Groningen en Drenthe zijn heel veel ouderen die met een minimuminkomen moeten zien rond te komen. Het OV-bureau heeft haar voornemen om de ouderenkorting af te schaffen heeft teruggenomen.”

Het Dagblad van het Noorden berichtte op 18 juli dat het nog wel de bedoeling is van het OV-bureau om volgend jaar 1,5 miljoen euro binnen te krijgen via tariefsverhoging. De kilometerprijs via de Chipkaart wordt 20 procent duurder en de prijs van de ‘eurokaartjes’  gaat van 1,50 naar 2 euro. Dat is nog niet definitief. Op de dienstregeling wordt volgend jaar vier miljoen euro bezuinigd.

Mantelzorgers worden onvoldoende voorgelicht

Mantelzorgers worden onvoldoende voorgelicht door de overheid over het zogenaamde mantelzorgcompliment. Daardoor kunnen ze in sommige gevallen vrijstelling van erfbelasting mislopen.
Dat zegt Aniel Autar, voorzitter van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat.

Rompslom
Mensen die voor zieke familieleden zorgen, kunnen een zogenoemd mantelzorgcompliment aanvragen, een bedrag van 200 euro per jaar. Maar als ze dat niet weten, of niet willen, kunnen ze een verhoogde vrijstelling van de erfbelasting mislopen. Veel mensen vragen het compliment niet aan vanwege de administratieve rompslom, bovendien gaat het de meesten niet om het geld, aldus Autar.

Wettelijke voorwaarde
"Wat veel mantelzorgers echter niet weten, is dat het ontvangen van het mantelzorgcompliment een van de wettelijke voorwaarden is om in aanmerking te komen voor de verhoogde vrijstelling voor de erfbelasting van ruim 600.000 euro als hun zieke ouder overlijdt."
Volgens Autar wordt nergens aan mantelzorgers uitgelegd welke rechten er bij het mantelzorgcompliment horen.

(bron: bnr)

zaterdag 14 juli 2012

Verhoging AOW-leeftijd veroorzaakt problemen

Het door de Eerste Kamer met krappe meerderheid aanvaarde wetsvoorstel om de AOW-leeftijd al vanaf volgend jaar te verhogen, zal bij veel senioren die net voor hun pensioen zitten en met een smalle beurs, leiden tot ‘onverantwoorde problemen’. Tevens is het schrappen van bijna alle stimuleringsmaatregelen om langer aan het werk te blijven onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Dat is een eerste reactie van seniorenorganisatie ANBO.
“Door de snelle invoering is er geen billijke overgangsregeling voor ouderen die het later ingaan van de AOW niet financieel kunnen opvangen. Ook de mogelijkheden uit het Pensioenakkoord –de doorwerkbonus, eerder of later de AOW opnemen- zijn geschrapt”, aldus ANBO-directeur Liane den Haan.
De AOW-leeftijd gaat in 2013, 2014 en 2015 steeds met een maand omhoog. In 2016 en 2017 met 2 maanden en in 2019 met drie maanden. Vanaf 2019 is de AOW-leeftijd dan 66 jaar. In 2023 zal dat 67 jaar zijn.