maandag 30 juli 2012

Nieuws van de voorzitter

Na intensief overleg hebben wij om een aantal redenen moeten besluiten om te stoppen met de uitgave van ons galerijbulletin. Wooncorporatie Lefier hebben wij hier inmiddels van op de hoogte gesteld. U zult begrijpen dat dit voor ons geen gemakkelijke beslissing is geweest, immers, na zeventien jaar met veel overgave en met veel plezier het blad te hebben uitgeven gaat een dergelijke beslissing je niet "niet in de kouwe kleren" zitten. Helaas, de gezondheid van onze secretaris heeft hierbij een grote rol gespeeld maar ook het financiële gedeelte speelde hierbij een grote rol. De kosten speelden niet op tegen de baten.

Zonder op enigerlei wijze onze andere commissieleden iets te kort te willen doen kan ik stellen dat onze secretaris Jan Stäbler het CasPoMor-bulletin altijd in zijn ééntje heeft samengesteld waarbij zijn vrouw Henny hem bij de lay-out tot in details ondersteunde. De taakverdeling in onze commissie was prima. Ieder had zijn eigen taak en het werd altijd met veel animo uitgevoerd.

In principe hebben wij afgesproken dat wij het derde nummer van ons galerijbulletin van 2012 in 2013 gratis zullen uitgeven ter compensatie van onze adverterders.
De overige belangen zullen wij normaal blijven behartigen voor u als onze bewoner t.o.v. Lefier. We zullen de hoop uit spreken dat onze secretaris nog lang in ons midden mag blijven.

Leida Mouw

Geen opmerkingen:

Een reactie posten