zaterdag 28 juli 2012

Nieuwtjes CasPoMor huiskamer

Het gaat goed met het huiskamerproject voor de bewoners van de CasPoMor.  Steeds meer bewoners weten ons te vinden. Allerlei activiteiten zoals een paar keer per week computerles. Op de Dinsdag het handwerkclubje, ook wel brei clubje genoemd, waar gehaakt en gepunnikt wordt. Er worden mooie dingen gemaakt voor een braderie op een nader te bepalen datum en allemaal voor het Goede Doel! dinsdag's middags  is er sjoelen en klaverjassen. Bij het klaverjassen is nog ruimte voor nieuwe mensen om aan te schuiven. De koffiemorgen is op de woensdagmorgen, oude herinneringen ophalen van vroeger, even zingen met elkaar kortom van allerlei. De donderdag is voor de creatieve bewoners van de flats, 3-D kaarten en dat is een groot succes. Kortom, volop activiteiten in de huiskamer waar alle bewoners van harte welkom zijn.


Er zijn ook zorgen. Het laatste bulletin is verschenen. Financiëel is één maar erger is de ernstige ziekte van onze secretaris Jan Stäbler de grote inspirator achter het bulletin. Jammer een communicatiemiddel die zo nodig bleek, immers velen beschikken niet over een computer. Zij blijven afhankelijk van een stukje papier waar anderen aan voorbijgaan. We hebben inmiddels een mooie wijkwebsite www.focuspaddepoel.nl waar regelmatig nieuws over en voor CasPoMor wordt vermeld. Een eigen Hyves en Facebook site en mogelijk nu meer nieuws in onze wijkkrant nummer 1. Als de woningcorporatie een maandelijkse nieuwsbrief verspreid is er veel opgelost. Kortom, blij met onze huiskamer

Aly Wieringa

Alle nieuws: label Caspomorhuis

Geen opmerkingen:

Een reactie posten