woensdag 22 augustus 2012

Zorghervorming is verkiezingsretoriek


We maken ons zorgen in de Huiskamer hoe en over ouderen gesproken wordt en de wijze waarop de ouderenzorg door de politiek de maatschappij in wordt gedumpt. Tot twee maal toe hebben we stads- en lands vertegenwoordigers, in dit geval het CDA , mogen ontvangen en discussies gevoerd hoe ouderen met elkaar omgaan en de noodzaak van de faciliteiten. Weten wat er leeft alvorens wat te roepen.  In een omgeving met vele ouderen onder ons is een functie als de Huiskamer niet meer weg te denken en is het moeizaam om met enkele OUDE VRIJWILLIGERS de boel draaiende te houden en de nodige huisbezoeken af te leggen. Letten op elkaar, de vereenzaming tegen gaan,  communicatie manieren onderhouden, kortom een bezigheid die met liefde wordt uitgevoerd maar waar de politiek aan voorbijgaat.  Kom eens kijken hoe wij hier met beperkte middelen het optimale proberen te realiseren. Waar, behalve het CDA in dit geval, was de politieke interesse?


Anbo publiceerde vandaag het volgende:
ANBO is fel tegen de nieuwste proefballon van minister Schippers van Volksgezondheid om thuiszorg niet langer te vergoeden. Onder het mom van kostenreductie wil de minister dat mensen zelf opdraaien voor de zorg en ondersteuning thuis, in plaats van dat via de gemeente en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) te organiseren. De thuiszorg afschaffen leidt juist tot hogere zorgkosten, omdat mensen die veel zorg nodig hebben een zwaardere ziekte-indicatie zullen krijgen als blijkt dat ze onvoldoende hulp uit hun omgeving kunnen krijgen. ANBO vindt dat de minister moet stoppen met probeersels die de zorgkosten enkel verplaatsen naar de portemonnee van de patiënt, maar aan het werk moet met echte innovaties, die de effectiviteit vergroten en de zorgkosten naar beneden brengen.

Kostenexplosie
"De minister stapt hiermee af van ieders wens
en ambitie om langer zelfstandig thuis te blijven wonen, met alleen de noodzakelijke zorg en ondersteuning. In dit plan van de minister moeten mensen die veel zorg nodig hebben daarvoor in een verzorgingshuis gaan wonen. Dat zorgt voor een kostenexplosie in plaats van een broodnodige besparing", aldus Liane den Haan, algemeen directeur van ANBO. Ouderen hebben soms wel zes uur in de week hulp nodig. Het is onverantwoord om dat op te laten lossen door mantelzorgers, die nu al veel te zwaar belast zijn. Ook vrijwillige hulp uit de buurt kan deze mate van ondersteuning niet opvangen. Er zijn nu al veel faciliteiten wegbezuinigd, zoals de mogelijkheid voor dagopvang per 1 januari.
Een alternatief om de kosten in bedwang te houden kan wel zijn om een volledig inkomensafhankelijke eigen bijdrage in het leven te roepen. Zo dragen sterkere schouders wat zwaardere lasten.
Verkiezingsretoriek
Den Haan stelde eerder deze week ook al dat de minister zich schuldig maakte aan verkiezingsretoriek, toen ze voorstelde de ouderenzorg op de schop te doen. "Er valt inderdaad te bezuinigen in de zorg; dat zou kunnen door ouderen langer thuis te laten blijven. Alleen kun je dat niet lukraak in de maatschappij dumpen, daar moeten wel de faciliteiten voor zijn", zo zei Den Haan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten