zondag 30 september 2012

Braderie op grootste overdekte winkelcentrum Paddepoel

Zaterdag 6 oktober op het grootste overdekte winkelcentrum van Groningen, winkelcentrum Paddepoel, een gezellige braderie van 's morgens 9:00 uur tot 's middags 17:00 uur.

Naast de braderie biedt dit centrum onderdak aan tachtig winkels en een mooie gelegenheid dit meest bezochte winkelcentrum van Groningen ook eens te komen bezoeken.

Welkom in het mooie Paddepoel.

vrijdag 28 september 2012

Lefier nieuwsbrief september - Participatie

Lefier StadGroningen wil graag dat bewoners deelnemen, meedoen en meepraten. Of het nu gaat over een voordeur, over leefbaarheid in een straat, over strategische ontwikkelingen of over de dienstverlening.

Het model waarin we deze vormen van overleg samen met bewoners organiseren zijn we aan het vernieuwen. Samen met de Stuurgroep Huurdersbelang en Grobos hebben we een voorstel uitgewerkt. Een onderdeel van dat voorstel is een klantenadviesraad. De klantenadviesraad zal ons een spiegel voorhouden als dat nodig is en gaat samen met ons de kwaliteit van participatie bewaken. Om een juiste samenstelling van de klantenadviesraad te krijgen, doorsnee van ons huurdersbestand, zijn een aantal criteria opgesteld. Deze criteria gaan wij eerst voorleggen in een eenmalige bijeenkomst aan een groep huurders. Meedoen? Meer informatie kunt u vinden op onze website of door hier te klikken.

donderdag 27 september 2012

Wijkkrant Nummer 1 September 2012 digitaal

Eén van de mooiste wijkkrant van Groningen is wijkkrant Nummer  1 voor Paddepoel en Selwerd. De 30e jaargang en weer een mooie krant. Hieronder de digitale versie van het september nummer.


Wijkkrant Nummer1 Sept. 2012

College Groningen gevallen Geen tram door Paddepoel

De ontluistering van een gevallen college in beeld. Vooral het gezicht van GroenLinks wethouder Karin Dekker sprak boekdelen.Een gevallen college over de Regiotram waar de weerstand tegen de komst steeds grote werd en Groen Links bleef bij haar plannen waar de kosten niet van te overzien zijn dan wel onvoldoende dekking. Reden voor SP en D66 deze verantwoordelijkheid niet te willen dragen in een crisistijd met als gevolg dat Groningen op zoek moet naar een nieuw college. 

Tram No-Way is werkelijkheid geworden en daar zijn de meeste bewoners binnen de Groninger wijk Paddepoel zeer gelukkig mee!

woensdag 26 september 2012

College Groningen valt vanwege „tramcrisis"

Drie van de vijf Groningse wethouders hebben hun ontslag aangeboden na een bestuurscrisis over de begroting van 2013. Struikelblok daarbij was de aanleg van een tramlijn in en rond de stad.
SP en D66 wilden geen budget goedkeuren waarin de Regiotram is opgenomen. Zij vinden die veel te duur. De wethouders die voorstander van de tram zijn, twee van de PvdA en de derde van GroenLinks, namen daarop ontslag.
Door het ontslag van de drie is de meerderheid van het college opgestapt en is het demissionair. Burgemeester Rehwinkel en de gemeenteraad bespreken vanavond hoe het verder moet.

dinsdag 25 september 2012

Computeren met leerlingen Kammerlingh OnnesHet leerlingenbedrijf SKIP (Selwerd Kamerlingh Onnes Informatica Project)  gaat weer van start!
Leerlingen van het Kamerlingh Onnes geven les aan ouderen met geen of weinig computerkennis. Is dit op u van toepassing, hebt u vragen of wilt u meer te weten komen over een bepaald onderwerp, meldt u dan aan voor 10 (gezellige)middagen op de dinsdag van 14.30 tot 15.30 uur.
Bij voldoende deelname start de cursus dinsdag 30 oktober aan de Eikenlaan 286 (Kamerlingh Onnes College). De kosten bedragen 10 euro, inclusief koffie en thee.
Voor aanmelding en informatie: 050-5714880 (vraag naar mevr. Wiersma)

Stip Groningen on-line


Stip in Groningen is sinds kort on-line met een eigen website. Binnen de gemeente Groningen hebben dertien wijken een Stip: een informatiepunt voor iedereen die wil weten wat er te doen is in de wijk, die vrijwilligerswerk of een klusje zoekt, informatie of advies wil hebben of hulp nodig heeft.
Aan de Stipbalie wordt u geholpen door geschoolde vrijwilligers. Op de achtergrond werken ervaren buurtwerkers, maatschappelijk werkers en anderen om u de informatie en hulp te geven die u nodig hebt.

Tuinkoepel 'als aangenaam buitenverblijf.....'Vandaag één van mijn opnames die ons allemaal wel bekend voorkomt. Wist u dit over de koepel?

Toen rond 1800 de Brandenburgersteeg nog op de Hereweg uitkwam, stond op de zuidhoek een herberg 'alwaar 't Fortuin uithing'. In de vorige eeuw kreeg het etablissement een andere naam en raakte minder 'welbeklant'. Als 'aangenaam buitenverblijf naby den aan te leggen spoorweg' werd het in 1864 samen met nog enige andere onroerende goederen voor ruim tien mille aangekocht door de grootindustrieel Willem Albert Scholten.

Hoe 'aangenaam' de aankoop voor Scholten was, bleek al twee jaar later toen hij voor bijna dezelfde prijs een deel van de grond doorverkocht aan de spoorwegen. Het 'buitenverblijf' liet hij afbreken om plaats te maken voor een nieuw 'gebouw met koepel', ontworpen door zijn uit Arnhem afkomstige huisbouwmeester J. Maris.

Scholtens biograaf, de doopsgezinde predikant en encyclopedist Winkler Prins, sprak van een 'sierlijk tuinhuis, dat op zijne drie verdiepingen alles oplevert, wat gemak, weelde, kunstzin en goede smaak zelfs aan hooggestelde eischen kunnen bezorgen'.

Na Scholtens overlijden in 1892 werd de koepel door de erfgenamen van de hand gedaan, maar zoon Jan Evert kreeg spijt en kocht de 'heerenbehuizing' in 1917 terug. Ruim een jaar later overleed ook hij en werd het gebouw opnieuw verkocht.

donderdag 20 september 2012

Wegwerkzaamheden Zonnelaan bijna voltooid


Zoals op de afbeeldingen is te zien wordt de laatste hand gelegd aan de wegwerkzaamheden van de Zonnelaan in de Groninger wijk Paddepoel. Het asfalt is aan het uitharden en mogelijk wordt deze belangrijke verbindingsweg morgen 21 september weer open gesteld voor het verkeer en behoren de chaotische taferelen van de afgelopen week, na het komend weekend, tot het verleden.

Zoals eerder gemeld wordt de planning, uitvoering en bewegwijzering als een grote schande ervaren onder de bewoners, studenten en automobilisten. Velen kwamen te laat op het kenniscentrum Zernike en de bereikbaarheid van het crematorium was slecht aangegeven. Jammer dat het zo moest gaan.

Albert Heijn winkelcentrum Paddepoel wordt vernieuwd

Albert Heijn, op het grootste overdekte winkelcentrum van Groningen, winkelcentrum Paddepoel gaat vernieuwen. Vanaf zaterdag 29 september vanaf 16:00 uur is Albert Heijn gesloten om op dinsdag 2 oktober om 08.00 uur weer open te gaan.

Maandag 1 oktober geen boodschappen bij Albert Heijn!


Tijdstip september 2012 - Welke kant op?

Het septembernummer van TijdSTIP heeft als thema Welke kant op? Zorg en elzijn zijn volop in beweging en de vraag is welke kant het op gaat. Eén ding is duidelijk: de rol van familie, vrienden, buren en vrijwilligers wordt steeds belangrijker. Interviews met buurtbewoners en een intersant artikel over het theehuis op de Selwerderhof.
Tijdstip September 2012

Herfst in aantocht


De herfst (najaar) loopt (ten noorden van de evenaar) officieel van 21 september t/m 20 december, maar het astronomisch begin van de herfst ligt rond 23 september. De zon gaat dan door het herfstpunt en staat precies boven de evenaar waardoor dag en nacht vrijwel even lang duren.

Aly Wieringa nam deze foto van het Noorderplantsoen  waar de herfsttinten zich weer aftekenen. Een mooie opname van één van de mooiste parken binnen onze stadsgrenzen.
Herfst, een tijd van paddestoelen, wegtrekkende vogels, vallende bladeren, gure buien en al wat niet meer en een tijd waar de schaatsen langzamerhand uit het vet gaan. 

Heeft u ook herfstopnames? E-mail (rechtse kolom) naar de redactie.
woensdag 19 september 2012

Schilderen Castorflat in volle gang

Het bakje hangend aan het flat veroorzaakt nog geen trillingen in het gebouw, zoals elders in het land. Tussen de buien door aan het schilderen aan de Castor fillat. Er wordt hard gewerkt zo te zien.

Gebruik Internet Explorer afgeraden door consumentenbond

Computergebruikers kunnen voorlopig beter geen Internet Explorer gebruiken. Dat adviseert de Consumentenbond.
De browser kampt met een veiligheidslek waardoor aanvallers persoonlijke informatie kunnen stelen of de computer kunnen overnemen. Microsoft werkt aan een oplossing. De Consumentenbond raadt aan tot die tijd een andere browser te gebruiken.
Het lek komt voor in de versies van Internet Explorer 6,7,8 en 9. Eerder kwam de Duitse overheid met een soortgelijk advies. De Consumentenbond heeft nog geen meldingen van misbruik ontvangen.

Wij raden u aan Firefox te gebruiken. Deze browser vindt u hier

Wijkkrant nummer 1 van start met 30e jaargang

Rond 28 september valt ie weer in de bus. Dit jaar de start van de 30e jaargang van één van de mooiste wijkkranten van Groningen, NUMMER 1, met een oplage van 9.000 exemplaren. Een krant voor en over de wijken Paddepoel, Selwerd.

Een wijkkrant voor en door bewoners en een wijkkrant die niet kan bestaan zonder haar adverteerders en de bijdrage van de organisaties in en rondom de wijk(en) en bijdragen en advertenties dragen bij aan de belangstelling van uw instelling of uw onderneming en in die zin is de krant in ieders belang.

Maak uw nieuws tijdig kenbaar zodat de redactie in staat gesteld wordt de juiste aandacht en tijd te kunnen besteden aan het nieuws wat u wilt brengen. Een artikel opmaken met bijbehorende foto's gaat niet vanzelfsprekend. Als u nieuws heeft of vragen over de wijkkrant: e-mail: redactienr1@gmail.com.

Wij wensen de redactie veel succes voor het samenstellen van de wijkkrant 2012-2013. De wijkkrant juni gemist?

Deze is digitaal beschikbaar: klik hier

dinsdag 18 september 2012

Een virtuele reis met de tram

In Virtueel Groningen, een speciaal ontworpen 3D-animatie, zijn de tracés van Lijn 1 en Lijn 2 nagebouwd. Reizigers kunnen met de tram door de straten van Groningen rijden. Bij elke tramhalte kunnen ze in- en uitstappen. Daarnaast kunnen bezoekers een virtuele rondwandeling maken door het vernieuwde stadshart van Groningen.

Onderstaand filmpje geeft een beeld van hoe Virtueel Groningen eruit ziet. Daarnaast kunt u zelf inloggen op Virtueel Groningen om vrij rond te lopen of in de tram te zitten.

Ouderen onevenredig getroffen - NOS uitzending


Vanaf deze week doen de ouderen mee met hun eigen 50+ partij in de Tweede Kamer. Een groeiende groep in de samenleving en een groep met een eigen Ouderenbond, de ANBO. Tot voorkort nog lid van de FNV familie, nu op eigen benen verder. Directeur Liane Den Haan is aangeschoven.

Historie Groningen - Draaiorgel de Arabier
Draaiorgel de Arabier is een van de bekendste Nederlandse straatorgels. Het is een 75-toets orgel en staat op de lijst van Beschermd Nationaal Cultuurbezit. Het kwam tot herinnering  toen we recentelijk deze man tegen kwamen, Karel Bosma, ooit eigenaar van
de (2e*) "Pronkjewail. De orgelman zoals ik hem ken als Groninger, genietend tijdens een pop optreden tijdens de KEI-week.Het orgel werd rond 1925 gebouwd door Pierre Verbeeck uit Antwerpen. In het inwendige van het orgel bevinden zich echter ook onderdelen die naar de eveneens Antwerpse firma Gebroeders Decap wijzen.
In de eerste jaren van zijn bestaan was de heer Prins eigenaar. Herman Tokkie (Jode Herman) huurde het orgel en liep ermee in Amsterdam, Enkhuizen, Den Helder, Hoorn en IJmuiden. In 1933 werd er een accordeon op het orgel geplaatst, deze werd echter in 1935 al verwijderd.

In 1935 werd de heer Gijs Perlee sr. uit Amsterdam de eigenaar en verbouwde het orgel in 1935 en 1948. Hierbij werden onder meer trombonebassen en een nieuw bourdonregister en het karakteristieke stemregister door Karel Struijs aangebracht.

Vanaf 1952 tot 1977 was de heer Elderman de exploitant en speelde ermee in Groningen. In die tijd kreeg het orgel zijn grote bekendheid vanwege de vele grammofoonplaten die ervan gemaakt werden.

Buurtcentrum Sonde 2000 houdt open dag


Donderdag 20 september open huis in buurtcentrum Sonde 2000 met een gratis hapje en een drankje.


Sonde 2000 is een buurtcentrum voor de wijken Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk. Gevestigd in de Vensterschool SPT aan de Eikenlaan. Wekelijks is er een ruim aanbod van activiteiten voor jong en oud.

maandag 17 september 2012

Gezin en samenleving - De gekoesterde hoeksteen


Het gezin was de hoeksteen van de samenleving. Niet alleen voor de confessionele partijen maar, zij het in iets andere zin, ook in de ogen van liberalen en socialisten.
Zelfs de Nederlandse socialisten hadden het niet erg begrepen op geboortenbeperking, al stonden zij er iets ruimhartiger tegenover dan hun christelijke landgenoten. Ook zij hechtten echter aan een sterk gezin als kleinste schakel van een gezonde maatschappij.

Vooral in de grote steden waren arbeidersgezinnen omstreeks de eeuwwisseling vaak bijzonder slecht behuisd. In het Rotterdamse stadsdeel Crooswijk, om maar een voorbeeld te geven, stonden nog talrijke woningen met een alkoof:
een vensterloos tussenkamertje dat plaats bood aan twee bedsteden.
In de ene sliepen de ouders en het jongste kind, in de andere de rest van de kinderschare. Licht en frisse lucht drongen er niet door.
De aangrenzende woonkamer deed tevens dienst als keuken: midden in het vertrek stond een soort fornuis waarop gekookt werd en dat 's winters ook voor de verwarming zorgde. Erg schoon was het er doorgaans niet; gezinnen die in dergelijke huizen woonden hadden weinig idee van het begrip hygiëne. Pas geboren kinderen werden vaak gevoed uit de fles, met een mengsel van slechte melk en onrein water. Geen wonder dat de zuigelingensterfte in zo'n wijk bijzonder hoog was. Toch daalde de kindersterfte aan het einde van de 19e eeuw gestaag, in elk geval in het westen van het land. Niet iedereen woonde immers in zulke primitieve alkoofwoningen en op veel plaatsen kwam geleidelijk goed drinkwater beschikbaar.
Kort na 1900 ontstonden bovendien de consultatiebureaus waar jonge moeders het belang werd bijgebracht van 'rust, reinheid en regelmaat' als basis voor een goede gezondheid. Samen met het stijgende welvaartspeil en een betere voeding droeg dit alles bij tot het geleidelijk terugdringen van de grote
zuigelingensterfte.


Het hele artikel: klik hier 

zaterdag 15 september 2012

De stadse vlagDe vlag van de stad Groningen bestaat uit drie banen, waarvan de middelste groen en de buitenste banen wit van kleur zijn. Op Gronings ontzet op 28 augustus wappert de vlag met de  stadskleuren van stadhuis, torens en gemeentelijke gebouwen. Op het schilderij van Otto Eerelman  in 1920 geschilderd voor de toenmalige trouwzaal, houdt de stedemaagd de wit-groen-witte vlag triomfantelijk vast.

'De Maagd van Groningen' - Otto Eerelman (o.a. bekend van de voorstelling van de paardenkeuring op 28 augustus). Allegorische voorstelling van de bevrijding van Groningen uit de vestingwallen in 1878 en hare wijding aan handel en nijverheid, kunsten en wetenschappen. De Groningse Stedemaagd, in de hand ontsloten boeien; op de achtergrond gezicht op de stad; onder en rondom haar voeten symbolen van wijsheid, nijverheid enz. - schilderij hangt in de oude Raadszaal in het Stadhuis.

Ons lievelings-recept voor u opgeschept

De redactie is op zoek naar recepten die we niet mogen vergeten of recepten waarvan u zegt, die zijn wel heel bijzonder. Saksische bowl, bruine bonen stampot, zuurkool schotels, klont, heet bier, jan in de zak etc.

Kortom; recepten om niet te vergeten die we, afhankelijk van de inzendingen, kunnen bundelen, in een klein boekwerkje. Met CasPoMor recepten aan tafel.

Recepten via het mailadres of afgeven bij de huiskamer dan maken wij er wat moois van.

donderdag 13 september 2012

Open huis CasPoMor huiskamer 14 september


Posted by Picasa

Deze dame (Ultra) voldoet aan alle schoonheidsidealen

Fietsend door de stad kom je zomaar allerlei schoonheden tegen zoals dit bleek gezicht met hoge jukbenen welke wel heel aanwezig staat op de Emmasingel  nabij het Cascadecomplex.

Op het eerste gezicht voldoet deze dame aan bekende schoonheidsidealen: ze heeft een fijn, bleek gezicht met hoge jukbeenderen, een hippe bos haar en een piercing onder de lip. Ze lijkt indrukwekkend hoog op haar benen te staan, in een japon waarvan de enorme rok over een zogenaamde ‘crinoline’ is gedrapeerd.
Maar de vrouw blijkt een pop, waarvan de verhouding tussen boven- en onderlijf niet klopt. Onder de doorzichtige rok bungelen haar beentjes. Zij heeft zichzelf als het ware verheven in de op wieltjes geplaatste crinoline, omdat ze niet aan het gangbare schoonheidsideaal van lange benen kan voldoen, en beweegt zich met armprothesen voort.

Silvia B. werd voor dit beeld geïnspireerd door de huidige wetenschappelijke ontwikkelingen, die bijdragen aan de maakbare mens. De dame is een anti-schoonheid; een optelsom van verschillende typen en stijlen. De postmodernistische architectuur van Cascade vormt hiervoor een toepasselijk decor.

(bron: staat in groningen)    Aly Wieringa

Klassiek orgelconcert in De Fontein


De concertcommissie organiseert zondag 30 september een orgelconcert in De Fontein aan de Eikenlaan 255. Concertgever dit keer is organist Eric van der Kolk. 

De organist brengt werken ten gehore van Sweelinck, Hintz, Böhm en Buxtehude. Na de pauze krijgt Johann Sebastiaan Bach de volle aandacht van de organist. 

Te toegang tot het concert is gratis, maar bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de kosten. 

Aanvang: 16:00 uur.


Westelijke rijbaan Zonnelaan 21/22 september afgesloten

De werkzaamheden aan de Zonnelaan zijn in volle gang. De andere zijde, de westelijke rijbaan van de Zonnelaan, worden verschillende plekken gereparareerd op vrijdag 21 en 22 september. De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 19:00 uur 's avonds en 06.00 uur 's morgens en is tijdens deze werkzaamheden afgesloten voor het verkeer.

dinsdag 11 september 2012

Alzheimer café Groningen Noord geopent door Maya Wildevuur


De bekende schilderes Maya Wildevuur opende dinsdag (11 september) het Alzheimer café Groningen Noord, in het verzorgingscentrum Patrimonium in de Groninger wijk Selwerd. 'Een café waar het gezellig hoort te zijn, drempelloos maar ook over moeilijke dingen mag gaan', was het betoog van Christiaan Meyboom, regio-coördinator Noord Nederland van Alzheimer.
Groningen Noord heeft nu een centraal punt waar familie, mantelzorgers, buren iets voor elkaar kunnen betekenen en delen, zeker met deze vreselijke ziekte, die gelet op de vergrijzing eerder zal toe- dan afnemen.

Slangenspektakel Bernlef - Video

Een werkelijk spektakel bij verzorgingscentrum Bernlef in de Groninger wijk Paddepoel. Samen met Samiera leren buikdansen en even met de slang op de foto of gewoon even aanraken. Een zeer geslaagde middag waar de ouderen van genoten hebben en iets beleefd hadden wat ze nog nooit beleefd hadden, een slang om je nek!

Bernlef Paddepoel een waar slangenspektakelDe ontspanningscommissie van Bernlef heeft het aangedurfd. Buikdanseres Samiera verzorgde vandaag (11 september) een spectaculair optreden met slang.

Huivering en sensatie als je buikdanseres Samiera met haar slangen ziet dansen  en... zich met haar slangen tussen het publiek begeeft. Iedereen mocht de slang aaien en aanraken en er zelfs mee op de foto.  Een fantastische middag waarvan de volgende slideshow en morgenvroeg de video:
 

Park Selwerd eind september heringericht

Afgelopen jaar heeft de gemeente in samenwerking met gebruikers van Park Selwerd en een bewonerscoördinator plannen gemaakt voor de herinrichting van Park Selwerd.  Eind September wordt gestart met de uitvoering van de plannen die naar verwachting begin November zijn afgerond.
De herinrichting van het park Selwerd bestaat onder andere uit de aanleg van natuurlijke overs, bosplantsoen, bloemrijke graslanden en stinzebollen. Ook worden er vogel-en vleermuiskasten opgehangen.
De overlast zal zoveel mogelijk worden beperkt. Door de werkzaamheden kan het voorkomen dat bepaalde delen van het park tijdelijk niet of moeilijker begaanbaar zijn.