maandag 10 september 2012

Nieuws van de wijkconsulent - Tochtwerkzaamheden CasPoMor-flatsSinds april voert woningcorporatie Lefier in de CasPoMor-flats werkzaamheden uit om tochtklachten in de flat tegen te gaan. De werkzaamheden vinden plaats bij alle woningen die in 2005 – 2007 aan een woningverbeteringsproject hebben meegedaan en bij de woningen die daarna bij ingang van een nieuw huurcontract zijn gerenoveerd.

De aannemer is begonnen in de Castorflat. Volgens planning zijn de werkzaamheden in deze flat voor de bouwvakantie afgerond. Lefier heeft van bewoners positieve reacties ontvangen op de maatregelen, en ook over hoe de uitvoerder te werk gaat. Netjes, zorgvuldig en volgens afspraak.

Met ingang van september starten de werkzaamheden in de Polluxstraat. Bewoners krijgen twee weken van tevoren een brief van de aannemer met daarin een voorstel voor de datum van de werkzaamheden in hun woning. De werkzaamheden duren per woning niet langer dan één dag. Na de Polluxstraat, is de Morgensterflat aan de beurt. Lefier kan nu nog niet zeggen wanneer dat precies zal zijn, maar gaat uit van november.

Mariëlle Kool, Wijkconsulent Lefier


Geen opmerkingen:

Een reactie posten