dinsdag 2 oktober 2012

In memoriam Jan Stäbler

Aan alles komt een eind schreef Jan Stäber in het laatste galerijbulletin van de CasPoMor bewoners. Eén van de belangrijkste reden was de gezondheid van de secretaris van de bewonersvereniging Jan Stäbler.
Op 28 september is Jan Stäbler overleden ten gevolge van een ongeneeslijke ziekte. Jan had er voor gekozen de tijd die hij noch te gaan had, volledig aan zijn dierbaren te besteden.

Jan Stäbler was een strijder ten voeten uit. Spande zich in voor het welzijn van zijn bewoners en daarbuiten. Ontving voor zijn bijzondere prestatie op 29 april 2010 een lintje als beloning voor het vele werk wat Jan verzette. Ja, aan alles komt een eind, maar vergeten ben je pas als er niet meer aan je gedacht wordt.

Wij wensen Henny zijn vrouw en de kinderen alle sterkte toe bij het heengaan van een dappere bijzondere man.
Op donderdag 4 oktober werd  in de Sint Jozefkathedraal een dienst gehouden waar tevens gelegenheid geboden werd afscheid van Jan Stäbler te nemen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten